Ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών σε τελειόφοιτους/ες (2.4.2020)

Οι βεβαιώσεις περάτωσης και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας έχουν αποσταλεί στα πανεπιστημιακά e-mail των τελειόφοιτων.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν έχει παραλάβει τα παραπάνω, παρακαλείται να στείλει μήνυμα στη διεύθυνση info@psy.auth.gr

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος