ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας» και την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020)  η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες για την  έκδοση και παράδοση των πτυχίων και των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν (παράρτημα διπλώματος, αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση στρατολογίας):

Βήμα 1

Η Γραμματεία αποστέλλει στο πανεπιστημιακό e-mail του ανακηρυγμένου/ης φοιτητή/τριας σκαναρισμένη την αίτηση συμμετοχής σε ορκωμοσία*

Βήμα 2

Ο /η φοιτητής/τρια από το πανεπιστημιακό e-mail :

Α)  επιστρέφει υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής σε ορκωμοσία

Β)  γνωστοποιεί την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θέλει να αποσταλούν το πτυχίο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου

είτε 

ενημερώνει ότι θα κάνει χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)  με χρέωση παραλήπτη για να παραλάβει τα σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Θα πρέπει να περιμένετε το μήνυμα που περιγράφεται παρακάτω στο βήμα 3 ΠΡΙΝ ειδοποιήσετε υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Βήμα 3

Η Γραμματεία ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

είτε για την αποστολή των πτυχίων μέσω ταχυδρομείου

 είτε ότι είναι έτοιμα προς παράδοση σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τελετή ορκωμοσίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες της εξεταστικής του Φεβρουαρίου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί.

 

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια είχε υπογράψει την αίτηση ορκωμοσίας θα λάβει απευθείας το πτυχίο του/της (Βήμα 3).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Γραμματεία εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί με φυσική παρουσία και η εξυπηρέτηση μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς περιορίζεται αποκλειστικά στην παράδοση των πτυχίων.

Τέλος, ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά, εσείς και οι οικογένειές σας και σας ευχόμαστε και με αυτή την ευκαιρία καλή επιτυχία σε ότι και αν ακολουθήσετε.

 

Για τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

* (είναι η αίτηση που κατατίθεται για να γίνει ο έλεγχος καρτέλας και να υπολογιστεί ο βαθμός πτυχίου)