Εμβόλιμη εξέταση μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο φοίτησης ή και μεγαλύτερο, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε μαθήματα χειμερινού εξαμήνου τα οποία οφείλουν.

Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες δλδ μαθήματα που έχουν δηλωθεί μία τουλάχιστον φορά κατά τη διάρκεια φοίτησης του φοιτητή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 (συμπεριλαμβανομένης αυτής) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. (https: //sis.auth.gr/)

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μπουν στις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και να προσθέσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (που δεν έχουν ήδη επιλέξει στην αρχική δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου).

Δεν ξαναδηλώνονται μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στην αρχική/κανονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

 

Β) Φοιτητές /τριες που δεν έχουν πραγματοποιήσει δηλώσεις μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορούν επίσης να δηλώσουν μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξεταστούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με εξ αποστάσεως εξέταση.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν έγκαιρα τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις.

Για τυχόν διευκρινίσεις και προβλήματα με την υποβολή δηλώσεων οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psy.auth.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας (2310995204, 2310995205) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων.