Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στη συνεδρίαση αρ. 356/14-05-2020 οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 2020 καθώς και της εμβόλιμης εξεταστικής, η οποία θα προηγηθεί, θα γίνουν εξ αποστάσεως.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με σχετικές οδηγίες.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος