Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους/όσες φοιτητές/τριες είχαν δηλώσει κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πρακτική άσκηση και είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί σε δομές εντός ή εκτός ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα γενικότερα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις τόσο της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αρ. 3023/08-05-2020) όσο και της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (αρ. 355/14-05-2020), και δεδομένου ότι προέχει η υγεία και η ασφάλεια όλων των φοιτητών/τριών και των οικογενειών τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 (Α) Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2020

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν συμπεριληφθεί στη λίστα των φοιτητών/τριών που είχαν επιλεγεί, κατά το εαρινό εξάμηνο, και τοποθετηθεί σε δομές πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σε εξωτερικούς φορείς τη νέα περίοδο, δηλαδή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2020, με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι αρμόδιοι φορείς υποδοχής και οι συνθήκες διάδοσης της πανδημίας στη χώρα μας έως τότε. 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση τη νέα αυτή περίοδο και να επανατοποθετηθούν στις δομές, θα πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@psy.auth.gr (έως τις 29-05-2020, ώρα 14:00) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -μέσω του πανεπιστημιακού τους email- που θα αναφέρει επιγραμματικά ότι: δέχομαι να κάνω την πρακτική μου άσκηση σε εξωτερικούς φορείς, κατά το χρονικό διάστημα 1 Σεπτεμβρίου-31 Οκτωβρίου 2020, όπως αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τους νέους όρους εργασίας που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στο φορέα. Ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.

(Β) Επιλογή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μέσω εκπόνησης εφαρμοσμένης εργασίας για τελειόφοιτους/ες

Όσοι/ες φοιτητές/τριες είναι σε θέση να αποφοιτήσουν, είτε μετά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 είτε μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 (τους υπολείπονται, δηλαδή, συνολικά έως 66 ECTS στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι 10 ECTS της πρακτικής άσκησης), μπορούν -εφόσον το επιθυμούν- να αντικαταστήσουν τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε εξωτερικούς φορείς με την εκπόνηση μιας εργασίας εφαρμοσμένου τύπου (οδηγίες για το περιεχόμενο και την μορφή της εργασίας θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Οι φοιτητές/τριες που δύνανται να κάνουν την παραπάνω επιλογή, θα πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@psy.auth.gr (έως τις 29-05-2020, ώρα 14:00) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -μέσω του πανεπιστημιακού τους email- που θα αναφέρει επιγραμματικά ότι: κατανοώ τους όρους βάσει των οποίων αντικαταστάθηκε η μορφή της πρακτικής μου και επιθυμώ να κάνω μια εφαρμοσμένη εργασία, καθώς πληρώ τα κριτήρια των ECTS που απαιτεί το Τμήμα. Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και υπόλοιπο πιστωτικών μονάδων για την αποφοίτηση.

(Γ) Επιλογή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μέσω εκπόνησης εφαρμοσμένης εργασίας για φοιτητές/τριες του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συγκατοικούν με άτομο/α ευπαθών ομάδων

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και παρότι δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση (δεν είναι, δηλαδή, σε θέση να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο 2020), ωστόσο, ανήκουν οι ίδιοι/ες σε ευπαθείς ομάδες ή συγκατοικούν με άτομο/α ευπαθών ομάδων, δικαιούνται επίσης να επιλέξουν τη δυνατότητα εκπόνησης μια εργασίας για την ολοκλήρωση της πρακτικής, αντί της άσκησης σε εξωτερικούς φορείς, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Οι φοιτητές/τριες που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, θα πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος info@psy.auth.gr (έως τις 29-05-2020, ώρα 14:00) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -μέσω του πανεπιστημιακού τους email- που θα αναφέρει επιγραμματικά ότι: κατανοώ τους όρους βάσει των οποίων αντικαταστάθηκε η μορφή της πρακτικής μου και επιθυμώ να κάνω μια εφαρμοσμένη εργασία, καθώς πληρώ τα κριτήρια της ευπάθειας που απαιτεί το Τμήμα. Ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις (Β) και (Γ) δεν θα υπάρχει αποζημίωση

Για απορίες μπορείτε να απευθύνεστε σε μία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lfrosi@psy.auth.gr , echrysoc@psy.auth.gr , avdie@psy.auth.gr , kosmidis@psy.auth.gr , cathan@psy.auth.gr