Διευκρινιστική ανακοίνωση για εκπόνηση εργασίας αντί πρακτικής άσκησης

Οδηγίες για την εργασία εφαρμοσμένου χαρακτήρα

αντί πρακτικής άσκησης

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον του e-learning. auth έχει δημιουργηθεί μάθημα με τίτλο «Πρακτική άσκηση». Προς το παρόν περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας εφαρμοσμένου χαρακτήρα, με την οποία θα αντικατασταθεί η πρακτική άσκηση για όσους έχουν το δικαίωμα επιλογής (τελειόφοιτοι, άτομα ευπαθών ομάδων) και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

Όταν θα οριστικοποιηθεί η λίστα των φοιτητών/τριών που θα επιλέξουν εργασία αντί πρακτικής άσκησης, το μάθημα θα περιλάβει μόνο τους/τις φοιτητές/τριες της παραπάνω λίστας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

25/05/2020