Προκήρυξη για την Πλήρωση 13 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδ. έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ με τίτλο: Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές"

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ακαδημαϊκού έτους 2020-21.