Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2020

Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2020 δίνεται στο συνημμένο αρχείο: