Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Ενημέρωση των φοιτητών/ριών του Τμήματος Ψυχολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

- Υποχρεούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος να ενημερωθούν για τη διαδικασία, τον τεχνικό εξοπλισμό, την ψηφιακή πλατφόρμα εξέτασης και όλες τις σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες από τη σελίδα του κάθε μαθήματος στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning.

- Συστήνεται η παρακολούθηση των προσομοιώσεων των εξετάσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο αυτή σε κάθε έτος ώστε να υπάρξει εξοικείωση με τη διαδικασία.

- Τέλος, υποχρεούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις οδηγίες του ΚΗΔ ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες ενόψει των εξετάσεων και να λάβουν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως αξιολόγηση μέσω της προσεκτικής μελέτης του υλικού που έχει αποσταλεί. Αναλυτικές πληροφορίες για φοιτητές/ριες διατίθενται στο σύνδεσμο https://it.auth.gr/el/exams

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί την Τρίτη 9.6.2020