Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-20, δίνεται στο συνημμένο αρχείο: