Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Ψυχολογίας προς το ΚΗΔ και την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθηματων της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.