Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ