Ανάκληση προκηρύξεων εκλογών Διευθυντών/ριών Τομέων