Ανακήρυξη υποψηφιότητας για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.