ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ θα δέχεται αιτήσεις φοιτητών/τριών που πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών

     (Η αίτηση επισυνάπτεται στην ανακοίνωση)

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

     (Σε περίπτωση απώλειας οι φοιτητές/τριες αντ’ αυτής καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά της, η οποία επισυνάπτεται στην ανακοίνωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης υποχρέωσης, καθώς και η βεβαίωση διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες  (για τους/τις φοιτητές/τριες που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες του Α.Π.Θ.) θα αναζητηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος και όχι από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Οι φοιτητές/τριες

είτε θα αποστέλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου

είτε θα τα αποθέτουν σε κιβώτιο με ειδική σήμανση που θα υπάρχει έξω από τη θυρίδα της κεντρικής Γραμματείας (από τις 9 πμ. έως τις 3 μ.μ.).

 

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τόσο η αίτηση για έκδοση προπτυχιακού τίτλου σπουδών όσο και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρουν βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή)

Γραφείο 207 (2ος όροφος)
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη