ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, οι διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές 

από τη Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

Πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας: 17 Αυγούστου 2020.

Ο έλεγχος καρτέλας για την έκδοση πτυχίων θα ολοκληρωθεί το μήνα Αύγουστο.

 

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι!

 

Για τη Γραμματεία του Τμήματος