Εμβόλιμη εξεταστική για φοιτητές/ήτριες ογδόου (8ου ) εξαμήνου Σεπτέμβριος 2020

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο όγδοο (8ο ) εξάμηνο φοίτησης, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 σε μαθήματα τα οποία είχαν δηλώσει προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και τα οφείλουν.

Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες, δλδ μαθήματα που έχουν δηλωθεί μία τουλάχιστον φορά κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της φοιτητή/τριας θα ξεκινήσει

τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ.

(https: //sis.auth.gr/)

 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μπουν στις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και να προσθέσουν μαθήματα χειμερινού/εαρινού εξαμήνου (που δεν έχουν ήδη επιλέξει στην αρχική δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου).

Δεν δηλώνονται ξανά μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στην αρχική/κανονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν έγκαιρα τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις.

Για τυχόν διευκρινίσεις και προβλήματα με την υποβολή δηλώσεων οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psy.auth.gr και στα τηλέφωνα της Γραμματείας (2310995204, 2310995205) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης

να τηρούν αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.