Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδ/κού στο Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση: