Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020- Επκαιροποίηση 21.8.20

Παρακαλούμε δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.