Εξυπηρέτηση κοινού από Κεντρική Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τηλεργασίας προσωπικού, η Γραμματεία του Τμήματος εξακολουθεί να εξυπηρετεί με φυσική παρουσία ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

Παρακαλείσθε θερμά να μην προσέρχεστε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, γιατί δυσχεραίνεται περαιτέρω η λειτουργία της Γραμματείας.

Ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://www.psy.auth.gr/el