Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2020-21 (επικαιροποίηση 17.9.2020)