Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-21(αναν.20.10)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

20.10.20: Γερμανικά 1ου εξαμήνου: Σύνδεσμος διαδικτυακής διεξαγωγής μαθήματος. Λεπτομέρειες δίνονται εδώ.

12.10.20: Γαλλικά 1ου εξαμήνου: Αλλαγή στην ημέρα και στον τρόπο διεξαγωγής. Λεπτομέρειες δίνονται εδώ.

9.10.20: Αλλαγή στο μάθημα ΨΥ778: Διδασκαλία σε δύο μέρες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

1.10.20: Το μάθημα ΨΥ885 εκ παραδρομής εμφανιζόταν ως διδασκόμενο σε δύο μέρες. Έχει γίνει η σχετική διόρθωση στο πρόγραμμα.

-Τα περισσότερα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.  Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-learning.

-Οι φοιτητές/ήτριες του 1ου εξαμήνου θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής όλων των μαθημάτων με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.