Επιχορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη»

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Α.Π.Θ. για το πρόγραμμα επιχορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έκδοση της ήδη εγκεκριμένης από τη Φιλοσοφική Σχολή διδακτορικής διατριβής τους από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη».