Δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο Stockton University των ΗΠΑ

Αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ