Προκήρυξη προγράμματος δωρεάν (διαδικτυακών) μαθημάτων Κινέζικης γλώσσας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας  του ΑΠΘ με το Tianjin Foreign Studies University της Κίνας,  ανακοινώνεται η προκήρυξη προγράμματος δωρεάν μαθημάτων Κινέζικης γλώσσας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, διαδικτυακά, κατά την περίοδο 10 -22 Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τον τρόπο υποβολής της αίτηση συμμετοχής και άλλα, περιέχονται στη συνημμένη Agenda.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων online, απευθείας στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, είναι η 30 Νοεμβρίου 2021.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους διοργανωτές, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: denisezhang <mailto:denisezhang@tjfsu.edu.cn> @tjfsu.edu.cn  ή  zoeaileen <mailto:zoeaileen97510@gmail.com> 97510@gmail.com