Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση χορήγησης - κατόπιν επιλογής – χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ για τη βράβευση της καλύτερης μελέτης «επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών» από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα