Πρόσκληση χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- δέκα (10) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Προθεσμία: 15-4-2022