Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Προθεσμία: 15-4-2022