Προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προ-ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος Ελληνογαλλικής συνεργασίας για χορήγηση υποτροφιών επιπέδου Master 2 ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το προσεχές διάστημα.