Σεμινάρια με θέμα "Ψηφιακά Μέσα και Κλινική Ψυχολογία"

Σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος DAAD  (συνεργασία των Freie University Berlin,  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και Πανεπιστημίου Κρήτης) 

Συμμετέχοντες:   10 – 15  Φοιτήτριες/τες που είναι στο 3 ή 4 έτος και έχουν περάσει ή παρακολουθούν το μάθημα:   Ψυχοπαθολογία Ενηλικών.

Μορφή των Σεμιναρίων: Αγγλική γλώσσα, οn-line & πρόσωπο με πρόσωπο. ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Πάτζια Ρούσση (roussi@psy.auth.gr). Οι φοιτητές θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτική και θα υπάρχει εργασία για το σπίτι. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση από τη διδάσκουσα ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα επιτυχώς.   

Α. Ψηφιακά Μέσα και Κλινική Ψυχολογία Ι

Το σεμινάριο αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη επικεντρώνεται στα σύγχρονα μέσα ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την Κλινική Ψυχολογία και εστιάζεται στις αρχές που διέπουν την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, στον τρόπο με τον οποίο βιώνονται οι παρεμβάσεις από τις δύο πλευρές των συμμετεχόντων (σύμβουλοι-ψυχολόγοι και χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας) σε προγράμματα παρέμβασης και στον τρόπο που μεταφέρονται κλασσικές τεχνικές της γνωστικής θεραπείας σε αυτά. Η δεύτερη ενότητα έχει ως κεντρικό θέμα της τα σύγχρονα μέσα ως παράγοντα επικινδυνότητας. Εξετάζεται η επίδραση που ασκούν τα διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στον ψυχισμό (πχ. διαταραχές διατροφής, αυτοκτονικότητα, εξαρτήσεις/υπερβολική χρήση διαδικτύου). Τέλος, ο τρίτος άξονας του σεμιναρίου ασχολείται με τα σύγχρονα μέσα ως επιβλαβές εργαλείο. Στο μέρος αυτό η συζήτηση εστιάζεται σε ψυχοκοινωνικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν από τα σύγχρονα μέσα, όπως είναι η βία και o εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου.

 

Εαρινό εξάμηνο 2017, έναρξη 22/2, Τετάρτη 5-7, Αιθ. 114 π.κ., διάρκεια 12 εβδομάδες. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του μαθήματος και την ύλη στο  αρχείο που επισυνάπτεται.   

 

 

Β. Ψηφιακά Μέσα και Κλινική Ψυχολογία ΙΙ

 Οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη της Πληροφορικής μεταβάλλουν τον τρόπο που σκέφτονται, νοιώθουν και ενεργούν οι άνθρωποι. Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή επιδρά επίσης στον τρόπο που κατανοούν και αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι θέματα της ψυχικής υγείας. Για την κλινική ψυχολογική έρευνα και πράξη προκύπτουν νέες προκλήσεις αλλά και νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων. Στο σεμινάριο προσφέρεται θεωρία και πρακτικη γνώση σε σχέση με τη χρήση υπολογιστών και «smartphones» για τη ψυχολογική διάγνωση και παρέμβαση.  

Χειμερινό εξάμηνο 2017.

 

Τα δύο σεμινάρια είναι ανεξάρτητα, όμως για το 2ο σεμινάριο θα προτιμηθούν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει και το 1ο.