Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-17

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

(Τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο ξεκινούν τη Δευτέρα 20/2/2017)

7.3.2017: Έχει προστεθεί το μάθημα Ψ584: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Εξάρτηση-Απεξάρτηση Ι.

22.3.2017: Το μάθημα Ψ 781 θα διδάσκεται στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε

Συνημμένα Αρχεία: