Ψ584: Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Εξάρτηση-Απεξάρτηση Ι - Έναρξη μαθήματος (αλλαγή αίθουσας)

Το παραπάνω μάθημα, με διδάσκοντα τον κ. Σ. Λαϊνά, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9/3/2017, ώρα: 13.30-16.00, στο Αμφιθέατρο Α του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αντί της αίθουσας 0.3)

(Η σχετική προσθήκη έχει γίνει και στο ωρολόγιο πρόγραμμα)