Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη: