Σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος DAAD (συνεργασία των Freie University Berlin, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και Πανεπιστημίου Κρήτης)

Σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος DAAD  (συνεργασία των Freie University Berlin,  Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και Πανεπιστημίου Κρήτης) 

 

Συμμετέχοντες:   Μέχρι 10 Φοιτήτριες/τες που είναι στο 3o ή 4o έτος και έχουν περάσει ή παρακολουθούν το μαθήμα:   Ψυχοπαθολογία Ενηλικων.

 

Μορφή των Σεμιναρίων: Αγγλική γλώσσα, οn-line & πρόσωπο με πρόσωπο. ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Πάτζια Ρούσση (roussi@psy.auth.gr). Οι φοιτητές θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτική και θα υπάρχει εργασία για το σπίτι. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση από τη διδάσκουσα ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα επιτυχώς.   

 

Σεμινάριο Β. Ψηφιακά Μέσα και Κλινική Ψυχολογία ΙΙ

Χειμερινό εξάμηνο 2017. Έναρξη 4/10, Τετάρτη 4:30-6:30, Αιθ. 114, διάρκεια 12 εβδομάδες.

 

 Οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη της Πληροφορικής μεταβάλλουν τον τρόπο που σκέφτονται, νοιώθουν και ενεργούν οι άνθρωποι. Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή επιδρά επίσης στον τρόπο που κατανοούν και αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι θέματα της ψυχικής υγείας. Για την κλινική ψυχολογική έρευνα και πράξη προκύπτουν νέες προκλήσεις αλλά και νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων. Στο σεμινάριο προσφέρεται θεωρία και πρακτικη γνώση σε σχέση με τη χρήση υπολογιστών και «smartphones» για τη ψυχολογική διάγνωση και παρέμβαση.  

Συνημμένα Αρχεία: