Ωράρκο λειτουργίας Βιβλιοθήκης Τμήματος

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 2/10/2017 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 9:00 π.μ. -5:00 μ.μ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ