Επιχορήγηση διδακτόρων για εκτύπωση διδακτορικής διατριβής "Ενυάλιο Κληροδότημα"

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση επιχορήγησης διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την έκδοση της ήδη εγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής τους από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη».

Επισυνάπτεται και το έντυπο της σχετικής αίτησης για τους /τις ενδιαφερόμενους/ες