Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά του στεγαστικού επιδόματος 2016-2017 για Κύπριους φοιτητές

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση