Ημερομηνίες δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018, θα γίνουν από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων ορίζεται η 12η Ιανουαρίου 2018.

Θα πρέπει όλοι οι δικαιούχοι να συμμορφωθούν με τις παραπάνω ημερομηνίες γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν συγγράμματα για όσα μαθήματα έχουν δηλώσει το χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν πρώτα δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία της  Γραμματείας του Τμήματος, και στη συνέχεια να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους.
  • Από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα όσοι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
  • Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Τα συγγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δίνονται εδώ

 

Από τη Γραμματεία