Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, είναι σε αναμονή της έγκρισης των αλλαγών που απαιτεί ο νόμος 4485/2017 και θα δημοσιευθεί αμέσως μετά την επανίδρυση του προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ιστοσελίδα του Τμήματος.