Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

[23.1.2018: Ανακοίνωση κ. Αυδή:]

ΨΥ-481 (Ψ-481): Ψυχοπαθολογία γραπτά την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ώρα: 9.00-10.30, αίθουσα: Εργαστήριο Ψυχολογίας 416 Ν.Κ.

 

[16.1.2018:  Ανακοινώσεις για μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα]

ΨΥ-471 (Ψ-571) Εργασιακή και Οργανωτική Ψυχολογία
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ώρα: 13.30-16.00, αίθουσα: ΑμφΒ (μαζί με το μάθημα ΨΥ-573)

 

ΨΥ-431 (Ψ-531): Συμβουλευτική Ψυχολογία και
ΨΥ-657 (Ψ-857): Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα (προφορικά)
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, 13.30 στο γραφείο της διδάσκουσας (421 Ν.Κ.)

 

ΨΥ-282 (Ψ-370& Ψ371): Θεωρίες Προσωπικότητας και
ΨΥ-560 (Ψ-670): Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, ώρα: 12.00-14.00, αίθουσα: Εργαστήριο Ψυχολογίας 416 Ν.Κ.

 

Προσοχή: Το μάθημα Εξελικτική Ψυχολογία: Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη (παλαιός κωδικός: Ψ-536) προς διευκόλυνση των φοιτητών που θα εξεταστούν και στα άλλα μαθήματα της κ. Γωνίδα θα εξεταστεί την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, ώρα: 2.30 - 4.00, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Αίθ. 416, Νέο κτίρο ΦΛΣ (αντί για τις 4.15 που είχε αρχικά ανακοινωθεί)