Νέα παράταση δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 -2018

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι παρατείνονται τα διαστήματα δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ορίζεται ως
καταληκτική ημερομηνία δήλωσης η 19η Ιανουαρίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής η 2α Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωση.