ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018 αφορά ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 

(Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα για δήλωση μαθημάτων στάλθηκε εκ παραδρομής και σε φοιτητές/τριες μικρότερων εξαμήνων).