Π.Μ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στους επισυναπτόμενους πίνακες θα βρείτε την ώρα και την ημερομηνία των συνεντεύξεων ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην αίθουσα 114 του ισογείου του παλιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής

Σας παρακαλούμε να είστε ακριβείς στην ώρα προσέλευσης, προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός έξω από την αίθουσα των συνεντεύξεων

Για οτιδήποτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κυριακή Καραμούζη τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:30 – 14:30, στο τηλέφωνο 2310997313 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kyriaki@psy.auth.gr