Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-19 (τελικό 17.10)

Το πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 δίνεται στο συνημμένο αρχείο: 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17.10.2018: Το μάθημα ΨΥ 510 Ψυχογλωσσολογία (διδάσκουσα Α. Μαλεγιαννάκη) θα διδάσκεται Πέμπτη, ώρα: 18.30-21.00. Το πρώτο μάθημα θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα 112 Νέου Κτιρίου. Από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου το μάθημα θα διεξάγεται στην αιθουσα: 108 Νέου Κτιρίου

Αλλαγή 9.10.2018: Το μάθημα ΨΥ635: Γλωσσική Ανάπτυξη (Ε. Χρυσοχόου) θα διδάσκεται Παρασκευή, ώρα: 13.30-16.00, αιθουσα: 108 Νέου Κτιρίου

Προσθήκες 11.10.2018. Τα μαθήματαΨΥ-535 Δυσκολίες Μάθησης, ΨΥ- 885, Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και ΨΥ-728 Ψυχοφαρμακολογία θα ξεκινήσουν από την εβδομάδα 15-19 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το συνημμένο επικαιροποιημένο πρόγραμμα.

 

Αλλαγή 11.10.2018: Το μάθημα ΨΥ-561: Κλινική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία με διδάσκουσα την κ. Αυδή, από την Πέμπτη 18.10 θα διεξάγεται στην αίθουσα 106 Ν.Κ. (αντί της 108)

 

 

Συνημμένα Αρχεία: