Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ Τμήματος Ψυχολογίας - χειμερινό εξάμηνο 2018-19 (επικαιροποίηση 24.10)

Οι ώρες συνεργασίας των μελών ΔΕΠ για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 δίνονται στο συνημμένο αρχείο:

(24.10.2018: Έχουν συμπληρωθεί οι ώρες συνεργασίας των εξωτερικών διδασκόντων)

Συνημμένα Αρχεία: