Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη προγραμμάτων «κοινωνικής ένταξης στη γειτονιά»

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη προγραμμάτων «κοινωνικής ένταξης στη γειτονιά» που υλοποιούνται από ειδικά δημοτικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ ειδικής αγωγής της Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και το περιοδικό «Η Ζωή Πλαγίως»

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018