Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής για τους επί πτυχίω (9ο εξάμηνο και άνω) φοιτητές δίνεται στο συνημμένο αρχείο: