Νέα παράταση δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 -2019

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι παρατείνονται τα διαστήματα δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης η 31η Ιανουαρίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής η 8η Φεβρουαρίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις.