Σύνδεσμοι μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου σπουδών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τους συνδέσμους για τη διαδικτυακή παρακολούθηση των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου.

 

Για το μάθημα ΨΥ 129: Μεθοδολογία Έρευνας Ι μπορείτε να δείτε τις οδηγίες μαθημάτος στις Ανακοινώσεις Διδασκόντων και εδώ.

Για την  έναρξη των εργαστηρίων και το χωρισμό σε ομάδες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση.