Πρόγραμμα τελετής υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών 2020-21 Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών 2020-21

Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020,

Ώρα 12μ-2μ.μ.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο πρόγραμμα: